Wszędzie gdzie ważna jest dokładność regulacji, niezawodność i elastyczność, potrzebne są szczególnie innowacyjne rozwiązania. Dotyczy to zarówno automatyki budynków, automatyki przemysłowej, jak i klasycznych zastosowań w instalacjach cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

System automatyki budynków DDC4000

V04 2016 SUE Allgemein EN final RGB 96dpiSzybki, komunikatywny i skuteczny. System automatyki DDC4000 jest systemem kontroli i sterowania do pomiaru, regulacji, sterowania, optymalizacji i monitorowania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Jest on oparty na 32-bitowym procesorze i działa na zasadzie wielozadaniowości. Systemem operacyjnym jest Linux. Wszystkie produkty są wzajemnie kompatybilne, a całe systemy można łatwo modyfikować lub rozszerzać.

Funkcje sterowników Kieback&Peter dostępne są w postaci programów podstawowych, modułów softwarowych i makr. Dopasowanie do konkretnych wymagań odbywa się poprzez parametryzację.

Sterowniki automatyki DDC4000 komunikują się za pomocą Ethernetu (TCP/IP, BACnet-IP). Dostępny interfejs RS485 może być użyty do komunikacji z urządzeniami BACnet MS/TP (np.urządzenia polowe BACnet MS/TP) lub z innymi centralami DDC

Automatyka pomieszczeń - gwarancja komfortu i oszczędności

Podstawą systemu technolon jest technologia LON. Umożliwia ona współpracę urządzeń różnych producentów w ramach jednej sieci. Podłączone do magistrali LON urządzenia komunikują się między sobą i na podstawie wymienianych informacji optymalnie reagują na zmieniające się warunki otoczenia.

technoLink rozszerza konwencjonalny system automatyki budynków o technologię radiową. Czujniki systemu bazują na komunikacji radiowej i zasilaniu z baterii słonecznych. Kieback&Peter jest członkiem organizacji EnOcean Alliance. Organizacja ta skupia producentów urządzeń bazujących na technologii EnOcean. Urządzenia różnych producentów pracujące w oparciu o tę technologię są wzajemnie kompatybilne. 

System zarządzania budynkiem

BMS Neutrino pracuje z systemem operacyjnym QNX. Neutrino ma architekturę Serwer - Klient. W zależności od zapotrzebowania funkcjonalność systemu Neutrino może zostać rozszerzona przez moduły programowe SM. Umożliwia to tworzenie "szytych na miarę" rozwiązań na poziomie zarządzania systemów automatyki budynków.

BMS Neutrino umożliwia szybkie przedstawianie schematów poszczególnych instalacji, przebiegów zmienności różnych parametrów (trendy), aktualnych wartości wybranych parametrów oraz komunikatów alarmowych i systemowych. System Neutrino pracuje zarówno w standardzie BACnet, jak i LON, i poprzez wspólny interfejs użytkownika łączy te najbardziej rozpowszechnione w automatyce budynków technologie.

Czujniki

Czujniki firmy Kieback&Peter działają szybko i niezawodnie, wspomagając optymalizację pracy poszczególnych instalacji i przyczyniając się do większego bezpieczeństwa i komfortu.

Zawory, siłowniki

Siłowniki i zawory firmy Kieback&Peter znajdują zastosowanie w instalacjach regulujących ilość i proporcje przepływających mediów płynnych (woda, glikol) i gazowych (para wodna).